De ontmaskering van de suikerindustrie

(Originele bron: http://edition.cnn.com/2016/09/12/health/sugar-industry-heart-disease-research/index.html)

Wetenschappers ontmaskerden een relatie tussen suiker en hartziekten al wel 60 jaar geleden, en nu is er algemene overeenstemming onder deskundigen dat er een verband bestaat tussen de inname van suiker en hartkwalen. (bron 1)

De vraag is waarom het zo lang duurde voordat wetenschappers deze link onderzochten. Een nieuwe historische analyse (bron 2) beweert dat de suikerindustrie onderzoek sponsorde die kwalijke gevolgen van suikergebruik in twijfel trok en vervolgens vetten als boosdoener aanwees, zonder de werkelijkheid te onthullen.

Een groep met de naam ‘Suiker Onderzoek Associatie’ ( origineel: Sugar Research Association) verschafte fondsen ten behoeve van de eerste onderzoeken betreffende vetten als hoofdoorzaak voor hartziekten, een geraffineerde tactiek om andere onderzoeken die suiker aanwezen als mede oorzaak te overschaduwen.

suiker

De groep, tegenwoordig met de naam ‘Sugar Association’ trok de nieuwe bevindingen in twijfel in een antwoord op vragen van CNN, verklarend dat ‘een uitdaging is voor ons om commentaar te geven aangaande gebeurtenissen van 60 jaar geleden, en betreffende documenten die we nooit gezien hebben.’ De groep is opgericht in 1943 door leden van de Amerikaanse suikerindustrie en hield zich bezig met wetenschappelijke studies naar de rol van suiker in voedingsmiddelen, en om die taak tegelijkertijd aan het publiek te verduidelijken.

Onderzoekers zeiden dat het vroege hartonderzoek gevolgen heeft voor de huidige Amerikaanse volksgezondheid.

“Als we de zaken konden terugdraaien tot 1965 en als we gezegd hadden: ”Weet je, we maken ons niet alleen zorgen om vet en hartziekten, maar we kijken ook naar koolhydraten en suiker in het bijzonder, omdat dat een geconcentreerde vorm van koolhydraat is.’, dan waren de zaken echt anders gelopen, aldus Laura Schmidt, professor in de volksgezondheid en verbonden aan de Universiteit van Californië, de San Francisco School of Medicine en medeauteur van het nieuwe onderzoek. ‘Als we niet de suggestie hadden afgewezen dat koolhydraten een specifieke rol spelen bij het ontstaan van hartziekten, dan zouden we ons nu met betrekking tot obesitas en hartkwalen ergens anders bevinden.’

Het ontstaan van het onderzoek naar hartziekten.

In 1955 kreeg president Dwight.D. Eisenhower, de 34e leider van de vrije wereld een grote hartaanval. (bron 3). Amerika volgde zijn herstel aandachtig, en sportoefeningen gecombineerd met een gezond dieet werden het nieuwe mantra om hartfalen af te wenden. Het jaar daarop werd Eisenhower voor de tweede maal gekozen, en de Amerikaanse focus op het hart en meer in het bijzonder, het dieet wat goed is voor het hart, begon langzaam vorm te krijgen.

hart

Gedurende de jaren ’60 kwamen twee tegengestelde ideeën hetgeen hartfalen veroorzaakte, aan de oppervlakte. John Yudkin, een Britse fysioloog en voedingsdeskundige, suggereerde dat suikergebruik gerelateerd was aan sterftecijfers veroorzaakt door hart- en vaatziekten, meer specifiek: het eten van teveel suikers laat de niveaus van triglyceriden explosief stijgen (bron 4). Triglyceriden zijn een bepaald soort vetten die in het bloed voorkomen.

Ondertussen beargumenteerde Ancel Keys, een Amerikaanse fysioloog, dat hartfalen te wijten was aan de inname van verkeerde vetten (bron 5) omdat dergelijke vetten de cholesterolspiegel laten stijgen en wellicht een hartaanval kunnen veroorzaken. De theorie van Keys werd meer algemeen aanvaard dan de theorie van Yudkin. Keys sierde zelfs de cover van een Time magazine, 1961 (bron 6) en hij was een van de eerste wetenschappers die het gebruik van het mediterrane dieet propageerde. (bron 7). Wat gebeurde er met de theorie van Yudkin? Onderzoekers zeggen dat terwijl de suikerindustrie het wetenschappelijke debat manipuleerde, zijn theorie simpelweg onder het tapijt geveegd werd.

Oude brieven onthullen nieuwe geheimen.

Het nieuwe onderzoek werd geleid door Cristin Kearns, een postdoctoraal onderzoeker aan de UCSF School of Dentistry, die brieven verzamelde van leidinggevenden van de Sugar Research Foundation en diverse wetenschappers, daterend van 1959 tot aan 1971. Een aantal van die brieven, ongeveer 319, betroffen correspondentie van Roger Adams (bron 8), een organisch scheikundige aan de Universiteit van Illinois en overleden in 1971, en 27 brieven betroffen correspondentie van David Mark Hegsted (bron 9), een voedingsdeskundige van Harvard University, en overleden in 2009. In een voorbeeld, volgens het nieuwe onderzoek, ontving de vice president van de Sugar Association concepten van een onderzoek van Hegsted en hij antwoordde: ‘Laat mij verzekeren dat dit precies is wat we in gedachten hadden en we zien er naar uit om het gedrukt te mogen zien.” Het is niet ongebruikelijk dat overleden wetenschappers hun documenten en materialen nalaten aan de universiteit waar ze werkten, aldus Schmidt.

Wat was het geval? Roger Adams had lange tijd gewerkt voor de suiker organisatie, en zijn materiaal bevatte documenten van industriële leidinggevenden die laten zien hoe de industrie de wetenschap manipuleerde.

Kearns, Schmidt en hun collega Stan Glantz, een professor in de medicijnen aan USCF, analyseerden de brieven en andere hart-gerelateerde openbare documenten, variërend van verslagen van symposia tot aan jaarlijkse voortgangsrapportages uit de jaren 50 en 60.

Betaald onderzoek.

De wetenschappers ontdekten dat leidinggevenden in de suikerindustrie onderzoek betaalden in de jaren 60 en 70 dat op aanvraag van de leidinggevenden twijfel zaaide met betrekking tot de risico’s van suiker en tegelijkertijd de risico’s van vetgebruik werden uitvergroot. Terwijl er in het Amerikaanse voedingspatroon steeds minder vet voorkwam werd juist suiker gebruikt om voedingsmiddelen smakelijk te maken, aldus Glantz. (bron 10)

De groepen die zich professioneel met suiker bezighouden, hielden zich bezig aan de top van de wetenschap die zich ten dienste stelde om de negatieve punten onder het tapijt te schuiven, en de positieve berichten te verwelkomen, aldus Glantz, die een lange geschiedenis achter zich heeft met betrekking tot het bestuderen van de tabaksindustrie (bron 11). “Dit nieuwe onderzoek naar de suikerindustrie gaf me een soort déja vu gevoel”, zei hij. ‘Het zijn allemaal dezelfde trucs, het is een duidelijke zaak dat suikerconsumptie het niveau van triglyceriden laat toenemen, met een toegenomen risico op hartziekten. Ik denk dat als de wetenschap aan zichzelf was overgelaten, binnen enkele jaren overeenstemming was geweest dat er een oorzakelijk verband is, met een normaal politiek gevolg.’

Waarschuwingen aangaande suiker, toen en nu.

In 1980 brachten de Verenigde Staten de allereerste dieetrichtlijnen uit (bron 12) met aanbevelingen om teveel vet, verzadigde vetten en cholesterol te vermijden in verband met een betere gezondheid van het hart. De richtlijnen deden ook de aanbeveling om een te grote suikerinname te vermijden, niet vanwege het hart, maar wegens de gezondheidsrisico’s aangaande tandbederf. (bron 13).

Experts bespreken nog steeds wat de rol van suiker en hartziekten is, zelfs ondanks aanwezig bewijs teruggaand naar de jaren 50 en 60 dat een deel van de bevolking met verhoogde triglyceride spiegels zich zorgen zou moeten maken ten aanzien van hun suikergebruik, aldus Kearns. “Als we deze gevolgtrekkingen eerder hadden gemaakt, dan hadden mensen met verhoogde triglyceriden een andere benadering gekregen.” Naar nu blijkt is toegevoegde suiker een veel groter risico met betrekking tot hart- en vaatziekten dan verzadigde vetten, volgens een gepubliceerd onderzoek uit 2015 (bron 14). Het magazine suggereert dat een dieet rijk aan toegevoegde suikers een driemaal zo hoog risico met zich meebrengt op sterfte veroorzaakt door hartziekten. In de laatste dieetrichtlijnen uitgegeven door de Office of Disease Prevention and Health Promotion bracht de overheid voor het eerst een limiet (bron 15) aan met de aanbeveling dat toegevoegde suikers slechts 10% van de dagelijkse calorie-inname zou moeten zijn.

Nieuwe aanbevelingen van de American Heart Association (bron 16) formuleren dat kinderen van 2 tot 18 jaar niet meer dan 6 theelepels toegevoegde suiker per dag zouden moeten gebruiken.

De suikerindustrie wikt en weegt.

Een vertegenwoordiger van de Sugar Association mailde een verklaring naar CNN om de recentste onderzoeken in twijfel te trekken met betrekking tot de geschiedenis van het hartonderzoek in relatie tot de suikerindustrie. “Wij erkennen dat de Sugar Research Foundation opener had moeten zijn met betrekking tot haar onderzoeksactiviteiten, hoewel echter toen de ter discussie staande onderzoeken gepubliceerd werden, normen aangaande openheid en transparantie anders waren dan nu.” Bezijden dat, het is voor ons een uitdaging om commentaar te geven op gebeurtenissen van 60 jaar geleden, op basis van documenten die we nooit gezien hebben. Aldus de verklaring.

De New England Journal of Medicine (bron 17) die het eerste door de suikerindustrie gesponsorde onderzoek publiceerde hanteerde geen richtlijnen ten aanzien van tegenstrijdige belangen tot 1984. (bron 18).

“In het algemeen is het niet alleen ongelukkig maar ook een slechte zaak dat door de industrie gefinancierd onderzoek wordt aangemerkt als kwalijk. Wat vaak ontbreekt in de discussie is dat gesponsord onderzoek geregeld een rol speelt bij het formuleren van belangrijke zaken”, aldus de verklaring van de Sugar Association. Het baart grote zorgen dat het gebruik van krantenkoppen om goed onderzoek te propageren ook gehanteerd wordt door een magazine van het formaat van JAMA.”

De dodelijke nalatenschap van hartziekten.

Zolang de discussie voortduurt met betrekking tot de risico’s aangaande hart- en vaatziekten blijven genoemde ziekten doodsoorzaak nummer 1 in Amerika (bron 19). Elk jaar overlijden er ongeveer 610.000 mensen aan hartziekten, en dat is ongeveer 1 op de 4 sterfgevallen. Daaraan toegevoegd: cijfers omtrent obesitas die mensen –en kinderen- ook een hoger risico geven op hartziekten zijn pijlsnel omhooggeschoten sinds de jaren 70, zo zegt het Center for Disease Control and Prevention.

Obesitas bij kinderen is meer dan verdubbeld (bron 20) en bij volwassenen zelfs verviervoudigd in de laatste 30 jaar, aldus de CDC. Van Amerikanen vanaf 20 jaar rapporteerde maar liefst 30,4% dat ze te dik waren (bron 21) uitgaande van 29,9% in 2014.

 

obesitas

“We zijn dikker dan we ooit geweest zijn en we hebben kwalen en epidemieën van chronische ziektes gerelateerd aan suikerconsumptie”, aldus Schmidt. Ondertussen is het lijden aan diabetes (bron 22) verviervoudigd in de laatste 30 jaar. Een derde deel van de bevolking loopt rond met een non-alcoholische leververvetting (bron 23). Dat wordt grotendeels veroorzaakt door overmatige suikerconsumptie, gebruik van transvetten en overgewicht. Spoedig zal het de hoofdreden zijn van levertransplantaties in Amerika, aldus Schmidt, en er aan toevoegend dat hoewel het gebruik van gesuikerde frisdrank gestegen is de laatste tientallen jaren, er nu een kentering lijkt te zijn. In het bijzonder, gesuikerde frisdrank wordt minder verkocht (bron 24) en dat is veelbelovend.”

Manipulatie suikerindustrie.

Schmidt, Kearns en Glantz hebben de wetenschap een “grote dienst bewezen” door het openbaren van de historische gesponsorde onderzoeken naar hartkwalen zei Marion Nestle, professor in de voedingsleer, voedingsstudies en volksgezondheid aan de Universiteit van New York in een redactioneel commentaar in het nieuwe JAMA magazine. “Zoals George Santayana zo mooi verwoord heeft in zijn “Reason of common sense” (1905): Zij die het verleden vergeten zijn veroordeeld om het te herhalen” zo schreef ze.

Nog onlangs werd bekend dat Coca-Cola (bron 25) onderzoek financierde om vast te kunnen stellen dat oefening het overmatig gebruik van de frisdrank kan verzachten, volgens een geschreven verklaring van dr. Jim Krieger, oprichter van de non-profit organisatie Healthy Food America.

We moeten onszelf afvragen hoeveel levens en hoeveel geld gespaard had kunnen worden, en hoe anders het huidige gezondheidsplaatje er uit had gezien als de industrie niet op deze manier de wetenschap gemanipuleerd had, zei hij in een verklaring. “Slecht 50 jaar later ontdekken we de echte slechtheid van suiker.”

 

http://edition.cnn.com/2016/09/12/health/sugar-industry-heart-disease-research/index.html

Bron 1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24493081

Bron 2: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2548255

Bron 3: http://www.jstor.org/stable/40072943?seq=1#page_scan_tab_contents

Bron 4: https://medlineplus.gov/triglycerides.html

Bron 5: http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-truth-about-fats-bad-and-good

Bron 6: http://content.time.com/time/covers/0,16641,19610113,00.html

Bron 7: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684452/

Bron 8: http://archives.library.illinois.edu/ead/ua/1505023/1505023f.html

Bron 9: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~med00138

Bron 10: http://assbt-proceedings.org/ASSBT1954Proceedings/ASSBTVol8p15to22WhatsNewinSugarResearch.pdf

Bron 11: http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/06/19/tobacco.decline/

Bron 12: https://health.gov/dietaryguidelines/history.htm#6

Bron 13: https://health.gov/dietaryguidelines/1980thin.pdf

Bron 14: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033062015300256

Bron 15: http://edition.cnn.com/2016/01/07/health/2015-dietary-guidelines/

Bron 16: http://edition.cnn.com/2016/08/23/health/sugar-kids-recommendations/

Bron 17: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198405033101809#t=article

Bron 18: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=368090

Bron 19: http://edition.cnn.com/2016/08/24/health/leading-causes-of-death-2016-heart-disease-cancer/

Bron 20: https://www.cdc.gov/healthyschools/obesity/facts.htm

Bron 21: http://edition.cnn.com/2016/05/25/health/americans-health-obesity-diabetes/

Bron 22: http://edition.cnn.com/2016/04/06/health/diabetes-quadruples-who-report/

Bron 23: http://www.ccjm.org/index.php?id=107937&tx_ttnews[tt_news]=360041&cHash=21999de90172d09ded7dfde5d93ee2f4

Bron 24: http://money.cnn.com/2013/12/10/news/companies/soda-sales-slump/

Bron 25: http://money.cnn.com/2015/08/10/news/companies/coke-calories

 

 

 

 

Recept voor voedzame havermout en bessen smoothie

Het grote voordeel van elke smoothie is dat het vlug klaar is, het makkelijk gedronken kan worden, en dat veel ingrediënten zich zonder moeite laten ...
Foto door Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/man-in-groen-en-bruin-jasje-3782826/

Ademhalingsoefeningen: Een adembenemende weg naar meer motivatie

Ademhalen, we doen het automatisch ons hele leven. Maar wist je dat met de juiste ademhalingsoefeningen je je levenskwaliteit flink verhoogd?
chia pudding

Chia pudding met noten en fruit

Chia pudding is heerlijk en is aan een enorme opmars begonnen! Chiazaadjes hebben de eigenschap zich aan water te binden, waardoor je een stevige substantie ...

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *