Wat is een angststoornis? En vijf andere veelgestelde vragen

Ieder mens is wel eens bang. Angst helpt ons om alert te zijn op mogelijk gevaar. Maar als angst niet meer weggaat of als je vaker erg angstig reageert op iets waar je niet bang voor hoeft te zijn, kan dit je dagelijks leven verstoren. Dat noemen we een angststoornis. Volgens cijfer van het RIVM waren er in 2018 bijna 463.000 mensen met een angststoornis. Volgens Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, voorafgaand aan het meest recente jeugdonderzoek, ruim 10 procent van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar een angststoornis gehad. We delen een vijf veelgestelde vragen en antwoorden over angststoornissen.

Wat is een angststoornis?

Het Nederlands Herseninstituut definieert een angststoornis als volgt: ‘een pathologische angst die een ernstige beperking van het dagelijkse functioneren met zich mee brengt. Een angststoornis drukt zich vaak uit in angstige gedachten, vermijden, piekeren, dwanghandelingen, of paniekaanvallen (korte, zeer hevige angstaanvallen).’ Een pathologische angst is een angst die buitenproportioneel is, waardoor het niet mogelijk is om een normaal leven te leiden. Veelvoorkomende pathologische angsten zijn stressstoornissen, obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, fobieën en sociale angsten. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) ziet schoolweigering ook als angststoornis, specifieke onder jongeren. Schoolweigering kan voortkomen uit separatieangststoornis. Dat is een angst voor scheiding (van bijvoorbeeld huis en haard) voor langere tijd. De jongere kan, volgens het KJP, echter ook last hebben van faalangst of sociale angsten.

Welke angststoornissen komen vaak voor onder jongeren?

Kinderen of jongeren die te maken krijgen met een angststoornis hebben vaak last van angstaanvallen. Onder jongeren komen sociale angststoornissen, faalangst en paniekaanvallen veel voor. Jongeren met een sociale angststoornis zijn bang dat iedereen negatief over hen denkt, terwijl faalangst omschreven wordt als de angst om niet te voldoen aan de gestelde verwachtingen. Paniekaanvallen zijn acute, allesoverheersende gevoelens van angst en spanning waarbij iemand het gevoel heeft de controle te verliezen.

Hoe herken je een angststoornis bij jongeren?

Als angst regelmatig je dagelijks leven verstoort of een grote rol speelt in jouw persoonlijke leven, je relaties of je werk, dan zou er sprake kunnen zijn van een angststoornis. Bij elke angststoornis komen specifieke symptomen voor, maar los daarvan hebben mensen met een angststoornis vaak last van:

 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan eetlust
 • Nervositeit
 • Prikkelbaarheid
 • Spanning en onrust
 • Een bang voorgevoel
 • Angst voor allerlei klachten

Het brein van jongeren is nog volop in ontwikkeling waardoor de hersenen van pubers tijdelijk niet in balans zijn. Daarom is het goed om extra alert te zijn op signalen dat een jongere ergens mee kampt. Volgens het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie doen ouders er goed aan de huisarts te raadplegen als ze merken dat hun kind zich zo angstig gedraagt dat het moeite heeft met sociale contacten en als zijn ontwikkeling onder de angsten begint de lijden.

Wat zijn de oorzaken van een angststoornis?

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een angststoornis:

 • Erfelijkheid: bij bepaalde angststoornissen, zoals dwangstoornissen, speelt erfelijkheid een grotere rol dan bij andere angststoornissen. In sommige families komen stoornissen vaker voor dan in andere families. Daarnaast lijden vrouwen vaker aan angststoornissen dan mannen.
 • Boodschapperstoffen (neurotransmitters): neurotransmitters, met name serotonine, dopamine en noradrenaline, spelen een grote rol in het angstcircuit in de hersenen. Bij mensen met een angststoornis werken deze boodschapperstoffen niet goed en is de verwerking van angstsignalen uit balans. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat bij jongeren de hersenen sowieso tijdelijk uit balans zijn, doordat het brein tijdens de puberteit belangrijke ontwikkelingen doormaakt.
 • Ingrijpende gebeurtenissen: stressvolle gebeurtenissen zoals een overlijden of geboorte, het verlies van een baan of het verbouwen van je huis verhogen de kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Ook leefomstandigheden zoals een laag inkomen, lage opleiding, eenzaamheid of gebrek aan sociale steun kunnen een angststoornis triggeren. Indien stressvolle gebeurtenissen zoals pesten, verwaarlozing of seksueel misbruik zich in de jeugd voordoen kunnen die de kans op een angststoornis in het volwassen leven vergroten. De invloed van opvoeding lijkt minder groot te zijn.
 • Karakter: sommige karaktertrekken, zoals introvert zijn, kunnen het risico op een angststoornis vergroten. Introverten letten erg op eigen gevoelens en gedachten en emoties als angst en somberheid ontwikkelen zich sneller. Je karakter ontstaat deels vanuit je genetische profiel en deels door je levenservaring en aangeleerde karaktertrekken. De interactie tussen genen, ervaring en aangeleerde dingen maakt dat iemand een angststoornis kan ontwikkelen.

Wat zijn de gevolgen van een angststoornis?

Angststoornissen gaan meestal niet vanzelf over, en de kans bestaat dat je op de lange termijn ook een depressie ontwikkelt. Daarom is het belangrijk om te erkennen dat een angststoornis niet vanzelf over gaat en hulp te zoeken. Als je in behandeling bent is het verstandig om het gehele behandeltraject te doorlopen net zolang tot je alle angstreflexen of het negatieve gedrag om hebt weten te zetten naar positief gedrag en positief denken.

Hoe kan een angststoornis bij jongeren het beste behandeld worden?

Bij de behandeling van angststoornissen is het van belang dat er zo snel mogelijk een behandeling plaatsvindt. Yes We Can Clinics is gespecialiseerd in meervoudige problematiek en behandelt daarom voornamelijk jongeren die te maken hebben met een combinatie van problemen. De klinische behandeling van Yes We Can Clinics is gericht op het behandelen van jongeren met psychische klachten zoals verslavingen, angststoornissen, trauma’s, eetstoornissen en depressies. Yes We Can Clinics helpt jongeren om angsten de baas te worden. Lees meer over Yes We Can Clinics en de behandeling van angststoornissen.

Natuurlijke producten uit de superfoodmarkt als ondersteuning bij angst:

Yoga guru, freelance copyrighter & auteur

Susanne is copywriter en auteur bij o.a. Fitplein.nl. Ze heeft een achtergrond in marketing en heeft al bijna 10 jaar ervaring in digitale marketing. In april 2019 heeft ze de sprong in het diepe gewaagd. Susanne heeft toen haar baan opgezegd en gaan reizen.  Ze verdiepte zich in yoga, een levensstijl waar ze in de afgelopen jaren een intense passie voor heeft ontwikkeld. Ze beoefent nog steeds meerdere vormen van yoga en geniet van de mentale balans die dit haar geeft. Voor Fitplein schrijft zij artikelen over yoga, vegetarisme, duurzaamheid en sinds kort ook biohacking.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *